Expertgroepen

Vol trots kunnen we mededelen dat de eerste expertgroepen officieel opgestart zijn! We hebben al expertgroepen in de volgende regio’s:

Amsterdam

Geldrop/Nuenen 

Breda/Oosterhout/Hank

Sliedrecht

Heerenveen

Groningen

Emmeloord 

Krimpenerwaard

 

Wat is een expertgroep?

Een expertgroep is een regionaal netwerk van professionals met een verschillende achtergrond, die zich samen inzetten voor optimale zorg rond diastaseproblematiek.

In een expertgroep zitten ten minste één:

  • Bekkenfysiotherapeut
  • Plastisch chirurg
  • Echografist
  • Gynaecoloog/verloskundige
  • ZwangerFit® t/c
  • Personal trainer met aantoonbare ervaring in het trainen van mensen met buikwandproblematiek en Womens’Health

Een expertgroep moet aan een aantal duidelijke eisen voldoen om aan te kunnen sluiten bij de landelijke stichting DiastaseNetwerk Nederland. Half 2017 is de aanmeldingsprocedure geopend en sindsdien zijn zich op diverse plekken in het land voorzichtig expertgroepen aan het vormen. Zodra zij zo ver zijn -verwachting is tweede helft 2018- zullen zij op deze pagina weergegeven worden.

Wil je weten hoe je zelf een expertgroep kunt opzetten en aanmelden? Kijk dan even bij Stichting

 

 

Toetreden als professional

Ben je plastisch chirurg, (bekken)fysiotherapeut, echografist, verloskundige, gynaecoloog, YVLO-ZwangerFit t/c en/of personal trainer met bovengemiddeld veel ervaring en affiniteit met diastaseproblematiek? Dan zijn we op zoek naar jou!

Naar jou, maar eigenlijk vooral ook naar jou&jouw netwerk. Bij DiastaseNetwerkNL kunnen zich namelijk geen individuele zorgverleners aanmelden, maar alleen regionale multidisciplinaire netwerken c.q. ‘Expertgroepen‘.

Gebruik de button om het ‘Aanvraagformulier voor deelname’ in PDF te bekijken en lees daarbij zorgvuldig de statuten van de stichting. Investering (jaarlijks) is 100 euro per groep. Hoe deze bijdrage intern wordt verdeeld is aan de expertgroep zelf. De groep draagt hiermee bij aan kennisontwikkeling en kwaliteitsborging en krijgt verder voor dit bedrag uniform PR-materiaal en vermelding op deze website. Elke groep kiest uit haar midden een voorzitter en hij/zij neemt 2x per jaar deel aan een overleg met de andere regionale voorzitters en het stichtingbestuur. Verder zijn de groepen zo veel als maar mogelijk zelfsturend en bepalen zelf hoe en wanneer er onderling overleg plaatsvindt.

Wil je een deelnameformulier invullen samen met je netwerkpartners? Neem dan even contact op met het bestuur voor de Word-versie.