Toetreden als professional

Ben je plastisch chirurg, (bekken)fysiotherapeut, echografist, verloskundige, gynaecoloog, een peripartum trainer (YVLO-ZwangerFit of Floor-fysio) en/of personal trainer met bovengemiddeld veel ervaring en affiniteit met diastaseproblematiek? Dan zijn we op zoek naar jou!


Naar jou, maar eigenlijk vooral ook naar jou&jouw netwerk. Bij DiastaseNetwerkNL kunnen zich namelijk geen individuele zorgverleners aanmelden, maar alleen regionale multidisciplinaire netwerken c.q. ‘Expertgroepen‘.

Klik hier om het ‘Aanvraagformulier voor deelname’ in PDF te bekijken en lees daarbij zorgvuldig de statuten en het reglement t.a.v. deelname (concept) van de stichting. Investering (jaarlijks) is 125 euro per groep. Hoe deze bijdrage intern wordt verdeeld is aan de expertgroep zelf. 

De groep draagt hiermee bij de stichting die dit investeert in kennisontwikkeling en kwaliteitsborging en krijgt beschikking tot uniform PR-materiaal en vermelding op deze website. 

Elke groep kiest uit haar midden een voorzitter en hij/zij neemt 1x per jaar deel aan een overleg met de andere voorzitters van de expertgroepen (genoemd de deelnemersraad) en 1x per jaar met het stichtingbestuur. Verder zijn de groepen zo veel als maar mogelijk zelfsturend en bepalen zelf hoe en wanneer er onderling overleg plaatsvindt.


Wil je een deelnameformulier invullen samen met je netwerkpartners? Neem dan even contact op met het bestuur voor de Word-versie.